anagram

(gr. an = nad + grmma = litera)

rodzaj gry słów polegającej na tym, że słowo lub wyrażenie utworzono z innego słowa lub wyrażenia w wyniku przestawienia liter lub sylab, np. Gdyni - nigdy; w poezji A. Mickiewicz naśladował manierę ukrytego wymieniania imion i nazwisk w formie a.; znajduje również zastosowanie w krzyżówkach i zagadkach. Zob. też kalambur.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama