AGROCENOZA

biocenoza roln.; zespół organizmów roślinnych i zwierzęcych współżyjący w środowisku stworzonym w wyniku rolniczej działalności człowieka.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama