BAKTERIORYZA

współżycie bakterii glebowych z roślinami wyższymi, np. symbioza wiążących azot bakterii brodawkowych Rhizobium i roślin motylkowatych; zjawisko wykorzystywane w rolnictwie do wzbogacania gleby.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama