Reklama

BAKTERIOZY ROŚLIN

choroby infekcyjne roślin wywołane przez bakterie właściwe lub należące do promieniowców; zakażenie następuje przez szparki wodne i oddechowe oraz przetchlinki i miejsca zranione, rzadziej przez nieuszkodzoną tkankę (np. znamiona słupka, miodniki, włośniki); przebieg i objawy b. różne, m.in. odbarwienia, narośla, zgnilizny, nekrozy, wycieki, więdnięcie; b.r. zostały wykryte pod koniec XIX w. przez Th.J. Burrilla i E.F. Smitha, dotychczas opisano ok. 100 b. roślin uprawnych.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama