BENTOS

wszystkie organizmy zwierzęce i roślinne zasiedlające dna zbiorników wodnych; skład gatunkowy różnorodny, w zależności od głębokości, temp. i zasolenia wody; ogólnie rozróżnia się: rhizo-b. (rośliny zakorzenione na dnie), hapto-b. (organizmy na stałe przyczepione do podłoża - glony plechowe, zwierzęta osiadłe), herpo-b. (poruszające się po dnie) oraz planktono- i nektono- b. (organizmy pływające, ale ściśle związane z dnem); w b. morskim przeważają gąbki, jamochłony, otwornice, wieloszczety, mięczaki, szkarłupnie, skorupiaki, glony i bakterie; w uboższym b. słodkowodnym występują gł. skąposzczety, gąbki, pijawki, mięczaki, larwy owadów, glony i bakterie.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama