BIOSFERA

strefa, w której występuje życie na Ziemi; obejmuje powierzchniową warstwę skorupy ziemskiej (tzw. litosferę) do ok. kilku km w głąb gleby (najgłębiej żyją bakterie chemolitoautotroficzne); prawie całą hydrosferę, czyli wody do głęb. ponad 11 km (ryby głębinowe, wieloszczety, małże) o temp. nie przekraczającej w zasadzie 100°C (niektóre bakterie żyją w gorących źródłach w temp. powyżej 100°C, w wodzie pod zwiększonym ciśnieniem); dolną część atmosfery, do wys. ok. 10 km (gdzie występują przetrwalnikowe formy niesporczaków i dociera gęś himalajska); zdecydowana większość organizmów żyje do wys. 100 m w atmosferze, do 150 m w głąb akwenów wodnych i do 3 m w głąb gleby; zasięgi maksymalne osiągają z reguły formy przetrwalnikowe, zarodniki, nasiona.

Reklama

Powiązane hasła:

HYDROSFERA, EKOSYSTEM, AZOTU OBIEG W PRZYRODZIE, WIELKA PUSTYNIA WIKTORII, EWOLUCJA, MOGILNIK, NOOSFERA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama