CYTOPLAZMA

protoplazma wypełniająca komórkę (obejmuje także błonę komórkową), z wyjątkiem jądra komórkowego; zbudowana gł. z białek; w c. znajdują się materiały zapasowe i organelle komórkowe, m.in. mitochondria, retikulum endoplazmatyczne, aparat Golgiego, lizosomy; w niektórych typach komórek c. różnicuje się na ektoplazmę (przylegającą do błony komórkowej) i endoplazmę (pozostałą część c.).

Reklama

Powiązane hasła:

EOZYNOFILE, PLAZMATYCZNE KOMÓRKI, GODLEWSKI, SITOWE ELEMENTY ROŚLIN, ENCEFALOPATIA GĄBCZASTA BYDŁA, PODZIAŁ KOMÓRKI, SCHIZOGONIA, PLAZMON, PLAZMODESMY, TUBULINA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama