CZERWONA LISTA

lista gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem, utworzona pierwszy raz 1949 na wniosek Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (World Conservation Union, IUCN), wyliczała 13 gat. ptaków i 14 gat. ssaków zagrożonych wyniszczeniem; 1966 miała już charakter czerwonej księgi (Red Data Book), zawierającej ponad 33 tys. gat. roślin i blisko 6 tys. gat. zwierząt; w połowie lat 70. powrócono do list, sporządzanych wg kryteriów IUCN w wielu krajach, publikowanych w internecie; wg CZERWONEJ LISTY 2004 zagrożonych wymarciem jest 7,2 tys. gat. zwierząt i 8,5 tys. gat. roślin; ze zwierząt najbardziej zagrożone są żółwie (42%), płazy (32%), ssaki (23%), ptaki (12%, m.in. wróble i szpaki); większość zagrożeń jest skutkiem aktywności gosp. człowieka bądź dotyczy stref ubóstwa prowadzącego do barbarzyńskiej eksploatacji lasów czy rejonów raf koralowych; polska Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych (2002) objęła 2769 gat. w tym blisko 79% owadów.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama