DOBÓR NATURALNY

podstawowy mechanizm ewolucji organizmów; naturalny proces eliminacji cech (genotypów) niekorzystnych, zwiększający częstość występowania genotypów korzystnych dla przeżycia i rozmnożenia się organizmu w danych warunkach; ponieważ w określonej populacji większą szansę przeżycia mają osobniki lepiej dostosowane do środowiska, mają one równocześnie większą szansę wyprodukowania żywotnego potomstwa i przekazania mu swych cech; w ten sposób z pokolenia na pokolenie wzrasta w populacji liczba osobników posiadających cechy korzystne, ułatwiające dostosowanie się do aktualnych warunków środowiska; d.n. nadaje procesom ewolucyjnym kierunek zgodny z wymogami środowiska; twórcą teorii d.n. był K. Darwin i niezależnie A.R. Wallace.

Reklama

Powiązane hasła:

DOBÓR SZTUCZNY, DOBÓR PŁCIOWY, NACISK SELEKCYJNY, DARWINIZM, NEOLAMARKIZM, NEODARWINIZM

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama