Reklama

ECHOLOKACJA

(biol.)

wykorzystywanie przez niektóre zwierzęta (np. nietoperze, delfiny, jerzyki) zjawiska echa akustycznego do ustalania położenia przeszkód na drodze ich ruchu oraz wykrywania potencjalnej zdobyczy. Sygnały wysyłane przez zwierzęta są ultradźwiękami (np. u nietoperzy, delfinów) lub dźwiękami słyszalnymi przez człowieka (np. u jerzyków) i wysyłane są ze zmienną, uzależnioną od sytuacji, częstotliwością (np. nietoperze wydają zazwyczaj 20-30 pisków na s., lecz przy zbliżaniu się do przeszkody częstotliwość ich pisków wzrasta do ok. 200 na s.); odbite od przeszkody (celu) impulsy są przez zwierzę odbierane, a opóźnienie echa pozwala na dokładną ocenę odległości i kształtu przeszkody.

Reklama

Powiązane hasła:

WALENIE, DELFINY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama