GRAPTOLITY

(Graptolithian)

gromada kopalnych bezkręgowców z ery paleozoicznej; tworzyły kolonie zw. tekami, osłonięte zewn. szkieletem chitonowym w kształcie rurek, najczęściej krzaczasto rozgałęzionych; zachowane w osadach od górnego kambru do dolnego karbonu, najlepiej w wapieniach i krzemionce; zgrupowano je w 6 rzędów (5 to formy osiadłe, 1 planktonowa), z których tylko Dendroidea i Graptoloidea odegrały ważną rolę stratygraficzną. Długo zaliczane były do jamochłonów, dopiero 1948 pol. paleontolog R. Kozłowski ustalił ich stanowisko systematyczne, wykazując pokrewieństwo z żyjącą do dziś grupą pióroskrzelców, i zaliczył je do typu przedstrunowców.

Reklama

Powiązane hasła:

GRAPTOLITHIAN, PRZEDSTRUNOWCE, ORDOWIK, KOZŁOWSKI, PRZEWODNIA SKAMIENIAŁOŚĆ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama