GUANO

osiągające miąższość kilkudziesięciu m złoża odchodów ptaków morskich (gł. kormoranów, pelikanów i głuptaków), żyjących w ogromnych koloniach na wybrzeżach Ameryki Płd.; cenny nawóz, użytkowany w tym charakterze już w państwie Inków; ob. eksploatowane i eksportowane.

Reklama

Podobne hasła:

  • guano, „fekalia, kał”
  • guano, pokłady odchodów...
  • guano, złoża odchodów ptactwa...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama