JAMKI

(bot.)

zagłębienia w ścianie komórkowej roślin sięgające aż do blaszki środk., ułożone naprzeciw siebie w dwu sąsiadujących ze sobą komórkach ułatwiają przepływanie roztworów z jednej komórki do drugiej; J. PROSTE występują w ścianach wszystkich prawie komórek roślinnych; J. LEJKOWATE, o brzegach tworzących występ dokoła zagłębienia i posiadające zatyczkę (tzw. torus), występują w ścianach komórek drewna.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama