Reklama

LIGA OCHRONY PRZYRODY

organizacja społeczna wyższej użyteczności zał. 1928 przez Władysława Szafera; zasłużona dla popularyzacji idei ochrony przyrody, krajobrazu, środowiska naturalnego; kładzie nacisk na wychowanie człowieka w duchu zrozumienia praw przyrody; wydaje miesięcznik "Przyroda Polska"; 230 tys. czł. (2003).

Reklama

Powiązane hasła:

POLSKA. WARUNKI NATURALNE. OCHRONA ŚRODOWISKA, DYAKOWSKI Bohdan, DASZKIEWICZ Jan, OCHRONA PRZYRODY, MIĘDZYNARODOWA UNIA OCHRONY PRZYRODY I JEJ ZASOBÓW, LIGA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama