NEOTENIA

zjawisko polegające na osiąganiu dojrzałości płciowej w stadium larwalnym, spotykane u niektórych płazów; n. pełna występuje u płazów ogoniastych; a zdolność nie przeobrażonej larwy do rozrodu może być spowodowana niedorozwojem tarczycy (np. amblistomy) lub brakiem reakcji larw na hormon tarczycy - tyroksynę (np. amfiuma, odmieniec jaskiniowy, rodzina Direnidae); n. niepełna spotykana u płazów ogoniastych i bezogonowych zachodzi wówczas, gdy odwleka się czas metamorfozy wskutek działania czynników środowiskowych.

Reklama

Powiązane hasła:

PŁCIOWE ROZMNAŻANIE, PEDOMORFOZA, PEDOGENEZA, PŁAZY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama