Reklama

NEURON

komórka nerwowa

podstawowa jednostka morfologiczno-czynnościowa układu nerwowego, wykazująca zdolność wytwarzania i przewodzenia impulsów nerwowych; n. składa się z ciała komórki i wypustek: wydłużonego aksonu (neuryt) i krótszych rozgałęzionych dendrytów; wymiary ciała komórki wynoszą od kilku do kilkudziesięciu μm, a długość wypustek od kilkudziesięciu μm do kilkudziesięciu cm; powstawanie i przewodzenie impulsów w n. jest związane ze zjawiskami elektrycznymi zależnymi od właściwości błony komórkowej neuronu.

Reklama

Powiązane hasła:

ŚRÓDMÓZGOWIE, SYNERGETYKA, PODZIAŁ KOMÓRKI, OSŁONKI NERWOWE, WŁÓKNA, OŚRODKI NERWOWE, SIATKOWATY TWÓR, AKSON, SYNAPSA, ŁUK ODRUCHOWY

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama