O POWSTAWANIU GATUNKÓW DROGĄ DOBORU NATURALNEGO

On the Origin of Species by Means of Natural Selection

dzieło Karola Darwina; pierwsze pełne przedstawienie teorii ewolucji, z uwzględnieniem jej mechanizmów: walki o byt, doboru naturalnego, czynników przystosowawczych; dzieło spotkało się z zaciekłymi atakami tradycjonalistów i kół klerykalnych, wyciągano też zeń nieuprawnione wnioski ("Darwinizm społeczny"), lecz po dziś dzień zachowało podstawowe znaczenie dla wszystkich nauk biologicznych, choć teoria doczekała się uściśleń, rozwinięcia i wielu modyfikacji; także Kościół katolicki zmienił wobec niej postawę.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama