OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

nowoczesne pojęcie ochrony przyrody obejmujące wszystkie aspekty niekorzystnych dla środowiska naturalnego działań człowieka. W 1990 stworzono Światową Listę Rezerwatów Biosfery obejmującą 285 obiektów (w Polsce - Białowieski, Babiogórski i Słowiński Park Nar.); w niektórych krajach znaczącą rolę polit. zaczynają odgrywać partie jednoczące ruch o.ś.p. (np. RFN - Zieloni).

Reklama

Powiązane hasła:

RAPORT U THANTA, KAPITANAT PORTU, , POTĘGA, ZIELONI, OCHRONA PRZYRODY, ŚWIATOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA, SOZOLOGIA, LEIBUNDGUT

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama