OSŁONKI NERWOWE

osłonki tworzone przez komórki tkanki glejowej (pełniącej rolę odżywczą i obronną) wokół włókien nerwowych lub tworzących zrąb dla neuronów ośrodkowego układu nerwowego.

Reklama

Powiązane hasła:

GLEJOWA TKANKA, AKSON

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama