PRZENOSZĄCY KWAS RYBONUKLEINOWY

tRNA

jeden z rodzajów kwasów rybonukleinowych, uczestniczący w biosyntezie białka; pośredniczy w wiązaniu się aminokwasów w kolejności właściwej dla danego białka.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama