Reklama

SZKODNIKI

organizmy, wywierające ujemny wpływ na rozwój i zdrowie zwierząt, roślin i ludzi; mogą to być organizmy roślinne (np. grzyby) i zwierzęce (obleńce, roztocza, mięczaki, owady, niektóre ssaki i ptaki); najliczniejszą grupę sz. stanowią owady, często ich larwy, m.in. pluskwiaki, muchówki, błonkówki, chrząszcze, przylżeńce; charakteryzują się one dużą rozrodczością i ruchliwością; negatywne działanie sz. polega m.in. na uszkadzaniu roślin uprawnych i innych produktów, przenoszeniu chorób zakaźnych; rodzaj uszkodzeń zależy w dużym stopniu od rodzaju i typu aparatu gębowego sz.; zwalczane są metodami zapobiegawczymi (np. kwarantanna, przestrzeganie właściwego płodozmianu) oraz bezpośrednimi (środkami chemicznymi, mechaniczno-fiz. i biologicznymi, np. korzystanie z drapieżców i pasożytów sz.); występując masowo sz. mogą powodować duże straty gospodarcze.

Reklama

Powiązane hasła:

OCHRONA LASU, ODKAŻANIE GLEBY, ŚNIECIOWATE, PACHÓWKA STRĄKÓWECZKA, OWOCNICA, ŚLEPIEC, ŚMIETKI, TASZNIKI, SKOCZKI, NEMATOLOGIA

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama