ABBO

(ok. 945-1004)

– opat klasztoru w Fleury w Anglii; śmierć poniósł z ręki przeciwników reformy kluniackiej; wspomnienie – 13 listopada.

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama