ŁASKI

Jan (1456-1531)

Reklama

dyplomata, początkowo sekretarz kanclerza Krzesława z Kurozwęk, potem sekretarz królewski, m.in. uczestnik misji dyplomatycznych; 1503-06 kanclerz wielki koronny, od 1510 arcybiskup gnieźnieński i prymas Polski; był jednym z przywódców ruchu egzekucyjnego w Wielkopolsce; zwolennik niezależności Polski od papiestwa, przeciwnik Habsburgów i Krzyżaków, dążył do zespolenia Pomorza z Koroną oraz włączenia do niej części Mazowsza, znajdującej się we władaniu bocznej linii Piastów; 1505 jeden z twórców konstytucji Nihil novi; zainicjował opublikowany 1506 zbiór praw i przywilejów szlachty zw. ; mecenas uczonych i artystów, prowadził korespondencję z Erazmem z Rotterdamu.

Powiązane hasła:

ŁASKI, STATUT ŁASKIEGO, STATUTY SYNODALNE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama