DOBRY PASTERZ

Reklama

w sztukach plastycznych symboliczne przedstawienie Chrystusa w postaci pasterza (przeważnie młodego mężczyzny) pośród trzody owiec, z owieczką na ramieniu; motyw charakterystyczny dla sztuki starochrześcijańskiej (w rzeźbie, malowidłach ściennych, mozaikach), przewijał się też przez wszystkie późniejsze stulecia.

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama