ABBO

święty (?-1004)

opat klasztoru w Fleury w Anglii; śmierć poniósł z ręki przeciwników reformy kluniackiej; czczony 13 listopada.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama