ACHILLES

(II/III w.?)

– wspominany w Martyrologium razem ze św. ➞ Nereuszem; obaj byli legionistami rzymskimi; przyjęli chrzest i zostali umęczeni za wiarę; pochowano ich w Rzymie przy Drodze Ardeatyńskiej. Wg innych przekazów obaj mieli być dworzanami żony konsula Tytusa Flawiusza Klemensa – Flawii Domiceli, która przyjęła chrzest. Konsul został stracony przez cesarza Wespazjana, zaś jego małżonkę z dworem wygnano na niewielką wysepkę koło Neapolu, a potem zamordowano. Śmierć wraz z nią mieli ponieść właśnie A. i Nereusz, a następnie św. ➞ Pankracy. Kult A. był silny, o czym świadczą zachowane wizerunki, m.in. obraz namalowany przez Rubensa. Wspomnienie – 12 maja.

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama