AELRED

(?-1167)

– nauczyciel na szkockim dworze królewskim, później opat cysterski w Revesby. Napisał kilka dzieł ascetycznych i żywotów świętych. Wspomnienie – 12 stycznia.

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama