AFRYKAŃSCY MĘCZENNICY

(2. poł. V w.)

– ich losy opisał Wiktor z Wity, a do martyrologiów zostali wprowadzeni w IX wieku. Była to liczna grupa męczenników, którzy śmierć ponieśli w okolicach dzisiejszego Tunisu. Pochodzili z różnych stanów i zawodów. Okres ich męczeństwa znany jest w historii Kościoła jako czas tzw. prześladowania wandalskiego (Wandale byli *arianami i prześladowali chrześcijan wiernych Rzymowi). Przez jakiś czas byli więzieni w bardzo trudnych warunkach i okrutnie torturowani. Wspomina się ich wspólnie 12 października.

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama