AGAPE

(?-304)

– pochodziła z Tesaloniki; śmierć poniosła na stosie wraz ze swymi siostrami Chionią i Ireną podczas prześladowań za cesarza Dioklecjana, o czym opowiadają greckie akta męczeńskie. Źródłem inspiracji dla ikonografii była jednak niepewna historycznie łacińska Passio (opis męczeństwa). Wspomnienie przypada 1 kwietnia.

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama