AGNIESZKA Z PRAGI

święta, zw. Czeską (1205-82)

córka Przemysła Ottokara I, króla Czech oraz Konstancji, siostry króla węgierskiego; 1216 ze swą siostrą Anną przybyła na Śląsk, by poślubić jednego z trzech synów Henryka Brodatego; przez kilka lat wychowywała się w Trzebnicy, prawdopodobnie pod opieką św. Jadwigi. Po przedwczesnej śmierci dwóch synów Henryka i małżeństwie Anny z trzecim jego potomkiem wróciła do Czech; później przebywała na dworze w Bamberdze, ale gdy nie doszły do skutku kolejne jej planowane małżeństwa (z Henrykiem Hohenstaufem, jego ojcem, cesarzem Fryderykiem II i królem angielskim Henrykiem III), poświęciła się całkowicie działalności charytatywnej i praktykom pobożności. Ok. 1233 ufundowała szpital, przy którym powstał zakon Braci Krzyżowców; założyła także klasztor klarysek, do którego wstąpiła 1234 i z którego uczyniła ośrodek religijny promieniujący na całą Europę (Czeski Asyż); kanonizowana 1989 przez papieża Jana Pawła II; czczona 6 czerwca.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama