AGNIESZKA Z PRAGI zwana Czeską

(1205-1282)

– była córką Przemysła Ottokara I, króla Czech, oraz Konstancji, siostry króla węgierskiego. W roku 1216 A. wraz ze swą siostrą Anną przybyła na Śląsk, by poślubić jednego z trzech synów Henryka Brodatego. Przez kilka lat wychowywała się w Trzebnicy, prawdopodobnie pod opieką św. ➞ Jadwigi. Po przedwczesnej śmierci dwóch synów Henryka i małżeństwie Anny z trzecim jego potomkiem A. wróciła do Czech. Później przebywała jeszcze na dworze bamberskim, ale nie doszły kolejno do skutku planowane małżeństwa z Henrykiem Hohenstaufem, jego ojcem cesarzem Fryderykiem II i królem angielskim Henrykiem III. A. oddała się wtedy całkowicie działalności charytatywnej i praktykom pobożności. Ok. 1233 roku ufundowała szpital, przy którym powstał zakon braci krzyżowców. Założyła także klasztor klarysek, do którego wstąpiła w 1234 roku. Uczyniła z niego żywy ośrodek odnowy religijnej promieniujący na całą Europę (Czeski Asyż), utrzymując listowny kontakt ze św. ➞ Klarą. Zmarła 2 marca (niektóre źródła podają datę 6 marca). Początkowy bardzo żywy kult świętej przytłumił *husytyzm, dlatego dopiero w 1874 roku papież Pius IX beatyfikował A., kanonizował ją zaś w 1989 roku Jan Paweł II. Kościół wspomina ją 6 czerwca.6 Agnieszka z Pragi, obraz z 1482 r.

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama