Reklama

AHASWER

Ahaswerus, Achaszwerosz (rel.)

Żyd Wieczny Tułacz, postać z XIII-wiecznej legendy (spisanej w XVII w.); za bierne przypatrywanie się drodze Chrystusa na Golgotę skazany na wieczne tułanie się do czasu powtórnego przyjścia Mesjasza.

Reklama

Podobne hasła:

  • AHASWER, Ahaswerus, Achaszwerosz...
  • ACHAZ, Pochodzenia hebrajskiego,...
  • LASTMAN, Pieter (1583-1633)

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama