Reklama

ŽELIVSKÝ

Jan (?-1422)

ksiądz czeski, kaznodzieja husycki, przywódca ideowy biedoty praskiej; 1419 stanął na czele tłumu, który opanował ratusz i dokonał defenestracji praskiej, wyrzucając przez okna 7 rajców katolickich; wydarzenie to zapoczątkowało rewolucję husycką; 1420 Ž. zmusił rajców praskich do poparcia husytyzmu; zamordowany.

Reklama

Encyklopedia Internautica
Reklama
Reklama
Reklama