RAFINERIA ROPY NAFTOWEJ

Reklama

zakład przemysłowy, w którym ropę naft. przerabia się (destyluje) na podstawowe produkty handlowe (benzyny, oleje napędowe i opałowe) i surowce do syntezy chem., a także oczyszcza się je i uszlachetnia ( m.in. w procesach rafinacji, krakingu, hydrokrakingu, reformingu).

Powiązane hasła:

KABIS, JURONG, JÜMEN, LACQ, ŁUKASIEWICZ, OSIJEK, WIELEŻYŃSKI, KROŚNIEŃSKO-JASIELSKIE ZAGŁĘBIE NAFTOWE

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama