INTERIA.PL - Portal internetowy

Encyklopedia

  
Szukaj
  KATALOG
#bl
  NAZWISKA
#bl
  MIEJSCOWOŚCI
#bl
  MAPY
#bl
  POLSKA
  Szukaj w INTERIA.PL
  KATALOG
    polski
  WYSZUKIWARKA
    polska
    zagraniczna
    serwisowa
  ADRESY FIRM
Wpisz hasło: Obszar poszukiwania
   
     
Wyświetl po
     haseł na stronie w formacie  
SZUKAJ
pomoc              
LOSUJ


ELEKCJAElekcja Augusta II Sasa na Woli pod Warszawą w dniu 27 IX 1697
Elekcja Augusta II Sasa na Woli pod Warszawą w dniu 27 IX 1697
wybory na wysokie stanowisko lub urząd; praktykowana zarówno w ces. Rzymskim, jak i bizantyjskim; w państwie niemieckim pierwsza odbyła się 911 (po wygaśnięciu dynastii karolińskiej); od XIII w. dokonywana przez elektorów, których liczbę ustaliła Złota Bulla cesarza Karola IV; również we Francji po wygaśnięciu dynastii Karolingów (987) wielcy wasale korony przeprowadzili e. Hugona Kapeta; w Polsce obok zasady dziedziczności e. pojawiła się w XI w.; rozróżniano e. solenne, czyli formalne, dokonywane na wiecu feudalnym, i e. faktyczne, gdy o wyborze decydowało poparcie większości feudałów; 1572-73 podczas bezkrólewia wykształciła się zasada wolnej e. z udziałem całej szlachty; od tego też czasu miejscem e. była Warszawa; obradowano na polu elekcyjnym, szlachta ustawiała się kołem; obrady prowadził prymas, który na podstawie głosowania ustalał osobę elekta; wyniki wyborów ogłaszał marszałek Wielki Koronny; warunkiem objęcia władzy przez elekta było zaprzysiężenie przywilejów; w XVII i XVIII w. wolna e. tronu stała się zasadą ustrojową w Polsce, w myśl poglądu, iż wolny szlachcic może słuchać tylko tego króla, którego sam wybrał.

zobacz również:

Encyklopedię przygotowano przy współpracy z wydawnictwem PINNEX