ENTEMENA WAZA

słynne naczynie należące do Entemena (żył ok. 2400 p.n.e.), jednego z najw. władców sumeryjskiego m. Lagasz; wykonana ze srebra, zdobiona reliefem i opatrzona inskrypcją wotywną; znajduje się w Luwrze.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama