ANDROKEFALIZM

w sztukach plast. przedstawienie postaci zwierzęcej z głową ludzką; spotykane w staroż. sztuce egipskiej (sfinksy), asyryjskiej (byki z głowami ludzkimi), chińskiej, indyjskiej, koptyjskiej, później w średniowiecznej sztuce europejskiej.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama