EMALIERSTWO

technika zdobienia dzieł sztuki i przedmiotów rzemiosła artystycznego za pomocą emalii, jedna z najstarszych technik zdobniczych, znana od I tysiąclecia p.n.e. we wsch. cz. basenu M. Śródziemnego, w Turkiestanie, na Kaukazie, w X-XI w. powszechna w Bizancjum (emalią na złocie zdobiono naczynia liturgiczne i świeckie, krzyże, relikwiarze, kompozycje figuralne), w XII i XIII w. w Gruzji i Rusi emalie stosowano w ikonach. W zach. Europie rozwój e. przypada na XI-XIV w., gł. ośrodki: Trewir, Kolonia, Maastricht, Lige, Hildesheim, Limoges; w XIX w. emalia wyszła z użycia, zainteresowano się nią ponownie w XX w. (jubilerstwo, przedmioty rzemiosła artyst., konserwacja).

Reklama

Powiązane hasła:

LIMOGES EMALIE, FRANCUSKA SZTUKA, LIMOSIN, LIMOGES

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama