WEKTOROWE POLE

obszar przestrzeni, w którym określona jest funkcja wektorowa, tzn. każdemu punktowi P(x,y,z) tego obszaru przyporządkowany jest pewien wektor obrazek (ax, ay, az), którego składowe ax, ay, az są funkcjami współrzędnych x, y, z punktu P; p.w. opisuje się często za pomocą linii pola - linii stycznych w każdym punkcie do wektora pola w tym punkcie; przykładami p.w. są rozkłady różnych wielkości fizycznych w przestrzeni, np. prędkość cząstek przepływającej cieczy, natężenie pola sił lub natężenie pola magnetycznego.

Reklama

Powiązane hasła:

POTENCJAŁ, LINIE SIŁ, TENSOROWE POLE, WEKTOROWY RACHUNEK, STRUMIEŃ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama