BAER Carl Ernest von

(1792-1876)

rosyjski zoolog i geograf, niem. pochodzenia; twórca nowoczesnej embriologii; prof. uniw. w Królewcu i Medyko-Chirurgicznej Akademii w Petersburgu; współzał. Ros. Tow. Geograficznego; odkrył komórkę jajową ssaków, sformułował teorię listków zarodkowych i prawo rozwojowe z zakresu embriologii głoszące, że im wcześniejsze stadium zarodkowe, tym większe podobieństwo zarodków różnych gatunków, a więc w rozwoju najpierw pojawiają się cechy ogólne, właściwe dla wyższych jednostek systematycznych, później cechy gatunkowe, a na końcu indywidualne cechy osobnicze; prowadził pionierskie badania na Nowej Ziemi i nad M. Kaspijskim, wykrył zjawisko asymetrii zboczy dolin rzek biegnących południkowo.

Reklama

Powiązane hasła:

EMBRIOLOGIA, ZOOLOGIA

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama