CRICK Francis Harry Compton

(1916-2004)

Reklama

angielski fizyk i genetyk, prof. uniw. w Cambridge, czł. Royal Society; podczas wojny związany z przem. zbrojeniowym (projektant radarów); 1954 odkrył wspólnie z J.D. Watsonem pracując w Laboratorium Cavendisha strukturę przestrzenną kwasu dezoksyrybonukleinowego DNA (tzw. model Watsona - Cricka); zajmował się badaniem kodu genetycznego warunkującego przekazywanie informacji genetycznej; wyjaśnił znaczenie trójkowej sekwencji zasad DNA i wprowadził dla niej nazwę kodonu; zwolennik teorii panspermii (życie nie powstało na Ziemi, lecz przybyło z Kosmosu); 1962 nagroda Nobla (z J.D. Watsonem i M.H.F. Wilkinsem) za badania nad DNA.

Powiązane hasła:

GENETYKA, WATSON, WILKINS, DZIEDZICZNOŚĆ, DEZOKSYRYBONUKLEINOWY KWAS

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama