DASZKIEWICZ Jan

(1902-71)

ekonomista, wieloletni działacz Ligi Ochrony Przyrody; w okresie międzywojennym związany z leśnictwem Lwowa i Białowieży, a po wojnie współtwórca Zakładu Zadrzewień i Zieleni w Warszawie; projektant zabudowy biologicznej Kanału Żerańskiego, robót melioracyjnych przy budowie zapory wodnej w Dębem k. Warszawy, układu zieleni na Polach Grunwaldzkich, rekonstrukcji parków w Busku ZdrojuNałęczowie.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama