DAWITASZWILI Leo

(1895-1977)

paleontologgeolog radz., zwolennik ewolucjonizmu; prof. uniw. w Moskwie i tamtejszego Instytutu Naftowego; badał gł. faunę górnego trzeciorzędu, rozwiązując problemy związane z filogenezą i ekologią mięczaków; prace nad stratygrafią trzeciorzędu oraz dotyczące metod paleontologii ogólnej i jej historii.

Reklama

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama