DRAWIEŃSKI PARK NARODOWY

utworzony 1990 w środk. części Równiny Drawskiej i na Pojezierzu Wałeckim, w obrębie Puszczy Drawskiej, ciągnie się dwoma ramionami wzdłuż Drawy i Płocicznej, należących do najczystszych rzek w Polsce; pow. 86,3 km2; lasy gł. sosnowe, miejscami stary drzewostan bukowy i dębowy, 450-letnie dęby, 330-letnie buki, nadto grab, olcha; we wsch. ramieniu liczne malownicze jeziorka, cenne ryby: pstrągi, trocie, lipienie, w przeszłości tarliska łososi; z ssaków bobry i wydry; rzadkie ptaki, m.in. gągoł, pszczołojad, bocian czarny, kania rdzawa, rybołów, jastrząb bielik, puchacze; na terenie parku 12 ścisłych rezerwatów, m.in. ornitologiczny i torfowiskowy; siedziba dyrekcji w Drawnie.

Reklama

Powiązane hasła:

DRAWSKA PUSZCZA, LUBUSKIE WOJEWÓDZTWO, ZACHODNIOPOMORSKIE WOJEWÓDZTWO, PARK NARODOWY, DRAWA

Podobne hasła:

  • Drawa, rzeka wśrodk. Europie,...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama