FENOGENETYKA

dział genetyki badający mechanizmy działania genów w wytworzeniu określonej cechy organizmu; pierwszy badania fenogenetyczne prowadził R. Goldschmidt; termin ukuł W. Haecker.

Reklama

Powiązane hasła:

GOLDSCHMIDT, GENETYKA

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama