GAJEWSKI

Wacław (1911-1997)

genetyk i botanik; prof. uniw. w Warszawie, czł. PAN, dyr. Inst. Biochemii i Biofizyki; prowadził badania z zakresu geografii roślin, systematyki eksperymentalnej oraz biologii molekularnej (struktura genu i procesy mutacji, za co otrzymał nagrodę państw. I st.); autor m.in. monografii cytogenetycznej roślin wyższych The Cytogenetic Study on the Genus Geum, Genetyka ogólna i molekularna, prac popularnonaukowych: Tajemnice liścia, Jak poznawano zjawisko dziedziczności, Genetyka.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama