GENOM

pojedynczy (haploidalny) zespół chromosomów jądra komórkowego, zawierający określony zespół czynników dziedzicznych - genów; charakterystyczny dla gamet większości organizmów (organizmy diploidalne); komórki somatyczne - pozostałe komórki ciała zwierząt i roślin - zawierają dwa g. łączące się przy zapłodnieniu: jeden pochodzący z gamety męskiej, drugi z żeńskiej; jeśli w jądrze komórkowym zawiera się więcej niż 2 g., występuje zjawisko poliploidalności (triploidy, tetraploidy itd.); u organizmów niższych w komórkach somatycznych jeden g. (haploidalność); 2003 dwa międzynar. zespoły naukowców zakończyły rozpoczęte 1980 prace nad sekwencjonowaniem ludzkiego g.; znajomość g. człowieka pozwoli m.in. na zidentyfikowanie przyczyn powstawania wielu chorób, a w przyszłości umożliwi wymianę genów chorych na zdrowe; realne też będzie dopasowywanie leków do konkretnego pacjenta.

Reklama

Powiązane hasła:

TETRAPLOIDY, TRANSPOZONY, LIZOGENIA, MUTACJA, TRANSGENICZNE ORGANIZMY, POLIPLOIDALNOŚĆ

Podobne hasła:

  • genom, suma informacji genetycznej...
  • gen, funkcjonalna jednostka...
  • GEN, materialna jednostka...

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama