KAUFMAN

Laura (1889-1972)

biolog, genetyk, prof. uczelni lubelskich i pracownik Inst. w Puławach, czł. PAN; prace z zakresu wzrostu, rozwoju i genetyki zwierząt; wytworzyła nową rasę kur - polbary; wyniki badań nad wpływem obniżonej temperatury na rozwój jaj kurzych znalazły zastosowanie w hodowli drobiu.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama