KOD GENETYCZNY

reguły zapisu informacji genetycznej zawartej w DNA (jest ona następnie w procesie transkrypcji przepisywana na RNA informacyjny i ulega translacji na określoną sekwencję aminokwasów w białku); znakiem kodującym - tzw. kodonem - jest kolejność trójki nukleotydów (spośród 4 występujących w DNA); kodonów jest 64, z czego 61 odpowiada określonym aminokwasom, których jest tylko 20 - i dlatego informacja o utworzeniu danego aminokwasu może być zawarta w jednym lub kilku (do 6) kodonach; najczęściej kodony wyznaczające ten sam aminokwas mają takie same dwie pierwsze zasady, a różnią się trzecią. K.g. jest kodem bezprzecinkowym, a więc poszczególne kodony nie są oddzielone sygnałami odgraniczającymi; stąd wypadnięcie jakiejś zasady powoduje przesunięcie odczytu i drastyczną zmianę składu białka zw. mutacją fazy odczytywania. K.g. jest uniwersalny i ten sam kodon u różnych organizmów (od wirusa do człowieka) wyznacza ten sam aminokwas. Rozszyfrowywanie k.g. zaczęli 1961 M.W. Nirenberg i J. Mathali, a ukończył 1967 H. Khorana.

Reklama

Powiązane hasła:

KODON, CRICK Francis Harry Compton, MULLIS, NEODARWINIZM, GENETYKA, CELOWOŚĆ

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama