MAPA GENETYCZNA

(biol. 1)

graficzne przedstawienie układu liniowego genów wzdłuż chromosomu lub cząsteczki DNA, określające wzajemne położenie genów i odległości między nimi; m.g. może być konstruowana metodami genetycznymi na podstawie częstości rekombinacji zachodzących między genami bądź metodami fizycznymi, np. przez analizę aberracji chromosomów albo wreszcie w wyniku sekwencjonowania DNA; m.g. mogą być liniowe lub koliste, w zależności od struktury odzorowywanej cząsteczki DNA.

Reklama

Podobne hasła:

Encyklopedia Internautica

Reklama

Reklama

Reklama